Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 5 ] van totaal [ 5 ] begrippen

Margegoederen

Definitie volgens de Belastingdienst:
"Margegoederen zijn gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder btw. Onder voorwaarden zijn ook als margegoederen aan te merken: kunst, antiek en verzamelvoorwerpen die u met btw koopt of invoert.".

Lees verder...
 
Margeregeling

Margeregeling: btw niet berekenen over omzet, maar over winstmarge.
Ingeval van de margeregeling wordt de btw niet berekend over de omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Wordt er verkocht met winst, dan is uw winstmarge positief en moet hierover btw betaald worden. Wordt er verkocht met verlies, dan is sprake van een negatieve winstmarge en kan er btw teruggevorderd worden bij de Belastingdienst.
Bron: Belastingdienst.

Lees verder...
 
Marktwaarde (oftewel reƫle waarde)

De marktwaarde is de prijs waartegen een actief kan worden verhandeld op een onafhankelijk wijze. De marktwaarde wordt ook wel aangeduid als reële waarde. Naast het verhandelen van een actief kan ook sprake zijn van de afwikkeling van een verplichting. Zie ook Actuele waarde (waar marktwaarde als mogelijke actuele waarde wordt genoemd).

Lees verder...
 
Materialiteit

Materialiteit (materieel belang) betreft informatie die bij het weglaten of onjuist weergeven ervan (in bijvoorbeeld een jaarrekening) gebruikers kunnen beïnvloeden bij het nemen van economische beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan (incourante) voorraad met een behoorlijke omvang die niet meer verkoopbaar is of een onderhanden project met een significantie overschrijding. Steeds gerelateerd aan het balanstotaal van een onderneming. 

Lees verder...
 
Moedermaatschappij

Rechtspersoon die ook wel houdstermaatschappij wordt genoemd. Houdt aandelen in  werkmaatschappijen die zelfstandig opereren. Deze laatste zijn dochtermaatschappijen.