Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 19 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
BSchOpaNtb - Nog te betalen andere kosten 1210020 4 M.Q.B BVorOvaVan C N.v.t.
BSchOpaNbs - Nog te betalen servicekosten 1210055 4 M.Q.F BVorOvaNos C N.v.t.
BSchOpaNom - Nog te betalen omzetbonificaties 1210060 4 M.Q.H C N.v.t.
BSchOpaNpr - Nog te betalen provisies 1210070 4 M.Q.I C N.v.t.
BSchOpaNbh - Nog te betalen huren 1210080 4 M.Q.J C N.v.t.
BSchOpaNve - Nog te betalen vergoedingen 1210090 4 M.Q.K C N.v.t.
BSchOpaNbi - Nog te betalen bijdragen 1210100 4 M.Q.L C N.v.t.
BSchOpaNpe - Nog te betalen personeelskosten 1210110 4 M.Q.M BVorOvaVop C N.v.t.
BSchOpaNhv - Nog te betalen huisvestingskosten 1210120 4 M.Q.N BVorOvaVoh C N.v.t.
BSchOpaNee - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten 1210130 4 M.Q.O BVorOvaVem C N.v.t.
BSchOpaNvk - Nog te betalen verkoopkosten 1210140 4 M.Q.P BVorOvaVov C N.v.t.
BSchOpaNak - Nog te betalen autokosten 1210150 4 M.Q.Q BVorOvaVak C N.v.t.
BSchOpaNtk - Nog te betalen transportkosten 1210160 4 M.Q.R BVorOvaVtr C N.v.t.
BSchOpaNkk - Nog te betalen kantoorkosten 1210170 4 M.Q.S BVorOvaVok C N.v.t.
BSchOpaNok - Nog te betalen organisatiekosten 1210180 4 M.Q.T BVorOvaVoo C N.v.t.
BSchOpaNas - Nog te betalen assurantiekosten 1210190 4 M.Q.U BVorOvaVas C N.v.t.
BSchOpaNaa - Nog te betalen accountants- en advieskosten 1210200 4 M.Q.V BVorOvaVae C N.v.t.
BSchOpaNad - Nog te betalen administratiekosten 1210210 4 M.Q.W BVorOvaVoa C N.v.t.
BSchOpaNkf - Nog te betalen kosten fondsenwerving 1210220 4 M.Q.X BVorOvaVkf C N.v.t.