Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding

RGS en Deelneming in een vennootschap in de boekhouding (Onderhanden!)

ONDERHANDEN

Deze uitleg heeft betrekking op het opnemen van een deelneming in een Vennootschap. Mede gezien vanuit de Vennootschap waarin wordt deelgenomen. Wij gaan dan in beide gevallen uit van BV's in de categorie micro of klein die te maken hebben met een enkelvoudige jaarrekening volgens het Burgelijk Wetboek (BW) Boek 2, titel 9. Hoewel ook sprake is van een deelneming, wordt de vennoot in een vennootschap onder firma (VOF) of de beherend vennoot in een commanditaire vennootschap (CV) hier niet behandeld. Deze uitleg is ook ook alleen bedoeld om uitleg te geven over de wijze waarop (grootboek)rekeningen, in het Referentie Grootboekschema, die betrekking hebben op deelnemingen in de boekhouding worden verwerkt.   

Begrippen

 • Deelneming; volgens de Belastingdienst kan in het kader van de Vennootschapsbelasting sprake zijn van een deelneming in meerdere gevallen. In elk geval wordt genoemd "U bent voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een naamloze of besloten vennootschap)". Dat is uitgangspunt voor deze uitleg.  
    
 • Deelnemingsvrijstelling; Een deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. De Belastingdienst meldt hierover nog het volgende: 
  Winst is bijvoorbeeld ontvangen dividend en winst bij verkoop van een deelneming.
  Verlies is bijvoorbeeld het verlies bij verkoop van een deelneming.
  De winsten zijn dan niet belast en de verliezen zijn niet aftrekbaar.
  Ook wordt gemeld dat de aan- en verkoopkosten van een deelneming niet aftrekbaar zijn.

Referentie Grootboekschema

Onderstaand is op een rij gezet het gehele scala van rekeningen die het complete Referentie Grootboekschema kent in relatie tot "Deelneming". Een en ander In relatie tot de (balans)rubrieken waar deze rekeningen zijn ingedeeld,  te weten: 

 

Boekingen

 

 

Bronnen


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.