Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Vaste activa

Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa. .
Artikel 364 Burgerlijk Wetboek Boek zegt aanvullende het voilgende "Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, materiële en financiële vaste activa". 

Nadere toelichting:

Binnen RGS is vaste activa onderverdeeld naar de volgende groepen van rekeningen:

 • Immateriële vaste activa; zoals kosten van ontwikkelingen en goodwill.
 • Materiële vaste activa; zoals gebouwen, vervoermiddelen en machines.
 • Financiële vaste activa; zoals deelnemingen.
 • Vastgoedbelegging; tot anders aangetoond zijn vastgoedbeleggingen niet als aparte vaste activa groep opgenomen in RGS MKB.
    

Web pagina's over [ Vaste activa ]
RGS MKB
WIKI's over [ Vaste activa ]
Categoriale indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening kan de winst- en verliesrekening samengesteld worden via de categoriale indeling (op basis van bruto marge (Netto-omzet minus kostprijs) en dan de kostensoorten). Of de functionele indeling (op basis van eveneens bruto marge en dan functioneel naar verkoopkosten en algemene beheerkosten). Hier wordt ingegaan op de winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling en dan primair gericht op kleine ondernemingen. 

Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening kan de winst- en verliesrekening samengesteld worden via de categoriale indeling (op basis van bruto marge (Netto-omzet minus kostprijs) en dan de kostensoorten.) of de functionele indeling (op basis van eveneens bruto marge en dan functioneel naar verkoopkosten en algemene beheerkosten). Hier wordt verder ingegaan op de indeling van de winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling. 

Grootboek, decimaal rekeningschema en RGS MKB

Het Grootboek vormt de basis van de financiële administratie, oftewel de boekhouding. Het grootboek is samengesteld volgens een (decimaal) rekeningschema dat is opgebouwd van rubriek 0 t/m rubriek 9. Elke rubriek presenteert een onderdeel van de balans- óf winst- en verliesrekening en kent specifieke (grootboek)rekeningen.

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.3

Op 8 december 2020 is de definitieve versie van RGS 3.3 (Excel versie) door de Beheergroep RGS vrijgegeven. 

RGS brugstaat en formaat

Vanuit menig boekhoudpakket worden financiële cijfers aangeleverd voor de winstaangifte IB en VPB. Er zijn meerdere leveranciers van boekhoudpakketten en fiscale aangiftepakketten die onderling gegevens uitwisselen op basis van ‘maatwerk’ afspraken. En ook RGS wordt hiervoor al ingezet. Daar tegenover zijn er ook nog de nodige leveranciers van boekhoudsoftware die vanuit hun pakket geen cijfers digitaal aanleveren om direct op te nemen in de winstaangifte van fiscale aangiftesoftware IB en VPB.

RGS en autokosten en overige transportmiddelen in de boekhouding

Voor het boeken van autokosten en kosten van overige transportmiddelen (zoals motor, fiets, e-bike) zijn een uitgebreid aantal RGS-codes aanwezig. Wij hebben de volgende onderverdeling gemaakt:

 1. De aanschaf;
 2. Kosten; 
 3. Overig.
    
RGS en Belastinglatentie door fiscaal willekeurig afschrijven

Willekeurig afschrijven door een fiscale faciliteit, zoals op milieubedrijfsmiddelen. Of in tijden van economische recessie als stimleringsmaatregel. Bijvoorbeeld maximaal 50% willekeurig afschrijven. De fiscale afschrijving is dan in de regel hoger dan de commerciële afschrijving. Raadpleeg voor de actuele regelgeving rondom fiscaal willekeurig afschrijven de website van de Belastingdienst.

RGS en Belastinglatentie door fiscale herinvesteringsreserve

Een herinvesteringsreserve is een fiscale regeling die in de commerciële jaarrekening niet is toegestaan. Onderstaande uitleg is bedoeld voor Vennootschappen die gebruik maken van een herinvesteringsreserve en daarvoor een belastinglatentie opnemen in de commerciële jaarrekening..

RGS en Belastinglatenties in de boekhouding (fiscaal versus commercieel)

Belastinglatenties treden op bij tijdelijke waarderingsverschillen tussen de bedrijfseconomische (commerciële)- en fiscale waardering. En belastinglatenties treden op in het geval van voorwaartse verliescompensatie. Op termijn verdwijnen de verschillen weer.

Als een Vennootschap een jaarrekening opstelt op basis van fiscale grondslagen is geen sprake van belastinglatenties. Belastinglatenties zijn ook niet van toepassing voor een eenmanszaak of vof, waarbij sprake is van fiscale grondslagen.

RGS en Borg c.q. waarborgsommen in de boekhouding

Bij het verhuren van goederen (denk aan gereedschap of een auto) of vaste activa (zoals een woning, bedrijfspand of een opslagruimte) kan door de verhuurder een borg gevraagd worden aan de huurder. Zo'n borg dient dan als zekerstelling voor als het gehuurde niet of niet op tijd wordt teruggebracht. Of als het gehuurde is beschadigd door de huurder. 

RGS-codes met [ Vaste activa ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
B BALANS 1 J J N.v.t.
BEivFirHer 5301 Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen 4 J J J N.v.t.
BEivFirOfr 5335 Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 N.v.t.
BEivHerHew 5101 Herwaardering herwaarderingsreserves 4 J J N.v.t.
BEivKa2ProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BFva 4000 Financiële vaste activa 2 J J J N.v.t.
BFvaOvrOvc 4441 Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrOvcBe1 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 1 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrOvcBe2 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 2 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrOvcBe3 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 3 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrOvcBea Aflossing / afname overige financiële vaste activa 1 5 N.v.t.
BFvaOvrOvcBeb Aflossing / afname overige financiële vaste activa 2 5 N.v.t.
BFvaOvrOvcBec Aflossing / afname overige financiële vaste activa 3 5 N.v.t.
BFvaOvrOvl 4440 Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrOvlBea Toename overige financiële vaste activa 1 5 N.v.t.
BFvaOvrOvlBeb Toename overige financiële vaste activa 2 5 N.v.t.
BFvaOvrOvlBec Toename overige financiële vaste activa 3 5 N.v.t.
BFvaOvrOvlBef Overige mutaties overige financiële vaste activa 1 5 N.v.t.
BFvaOvrOvlBeg Overige mutaties overige financiële vaste activa 2 5 N.v.t.
BFvaOvrOvlBeh Overige mutaties overige financiële vaste activa 3 5 N.v.t.
BFvaOvrOvlOv1 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 1 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrOvlOv2 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 2 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrOvlOv3 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 3 (langlopend) 5 N.v.t.
BIva 1000 Immateriële vaste activa 2 J J J N.v.t.
BIvaKoo 1200 Kosten van ontwikkeling 3 J J J N.v.t.
BIvaOiv 1900 Overige immateriële vaste activa 3 J J J N.v.t.
BIvaOivAkp 1930 Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 4 N.v.t.
BIvaOivAkpAdo Bij overname verkregen activa overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivAkpDda Afstotingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivAkpDes Desinvesteringen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivAkpInv Investeringen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivAkpOmv Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivAkpOvm Overige mutaties overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCae 1950 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 4 J J J N.v.t.
BIvaOivCaeAfs Afschrijvingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCaeDca Afschrijving op desinvesteringen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCuh 1970 Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa 4 J J N.v.t.
BIvaOivCuhAfh Afschrijving herwaarderingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCuhDeh Desinvestering herwaarderingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCuhHer Herwaarderingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivVvp 1910 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 4 J J J N.v.t.
BIvaOivVvpAdo Bij overname verkregen activa overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivVvpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivVvpDda Afstotingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivVvpDes Desinvesteringen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivVvpInv Investeringen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivVvpOmv Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivVvpOvm Overige mutaties overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoi 1700 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 3 N.v.t.
BIvaVoiAkp 1730 Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
BIvaVoiAkpAdo Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiAkpInv Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCae 1750 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
BIvaVoiCaeAfs Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCaeDca Afschrijving op desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCuh 1770 Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
BIvaVoiCuhAfh Afschrijving herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCuhDeh Desinvestering herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCuhHer Herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiVvp 1710 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
BIvaVoiVvpAdo Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiVvpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiVvpDda Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiVvpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiVvpInv Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiVvpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiVvpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BMva 2000 Materiële vaste activa 2 J J J J N.v.t.
BMvaBeg 2050 Bedrijfsgebouwen 3 J J J N.v.t.
BMvaBegCae 2055 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 4 J J J N.v.t.
BMvaBegCuh 2057 Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 4 J J N.v.t.
BMvaBeiCuh 2257 Cumulatieve herwaarderingen inventaris 4 J J N.v.t.
BMvaMei 2150 Machines en installaties 3 J J J J N.v.t.
BMvaMeiCuh 2157 Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties 4 J J N.v.t.
BMvaMeiVvp 2151 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties 4 J J J J N.v.t.
BMvaNad 2570 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 3 N.v.t.
BMvaNadAkp 2573 Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4 N.v.t.
BMvaNadAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadAkpDda Afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadAkpDes Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadAkpIna Investeringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadAkpOmv Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadAkpOve Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadAkpOvm Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCae 2575 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4 N.v.t.
BMvaNadCaeAfs Afschrijvingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCaeDca Afschrijving op desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCuh 2577 Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4 N.v.t.
BMvaNadCuhAfh Afschrijving herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCuhDeh Desinvestering herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCuhHer Herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadVvp 2571 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4 N.v.t.
BMvaNadVvpAdo Verwervingen via fusies en overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadVvpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadVvpDda Afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadVvpDes Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadVvpIna Investeringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadVvpOmv Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadVvpOve Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadVvpOvm Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaObe 2200 Andere vaste bedrijfsmiddelen 3 J J J J N.v.t.
BMvaTev 2300 Automobielen en overige transportmiddelen 3 J J J J N.v.t.
BMvaTevCuh 2307 Cumulatieve herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen 4 J J N.v.t.
BMvaVer 2100 Verbouwingen 3 J J J J N.v.t.
BMvaVerCuh 2107 Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen 4 J J N.v.t.
BMvaVmv 2550 Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 3 N.v.t.
BMvaVmvAkp 2553 Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4 N.v.t.
BMvaVmvAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvAkpIna Investeringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvAkpOve Overboekingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCae 2555 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4 N.v.t.
BMvaVmvCaeAfs Afschrijvingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCaeDca Afschrijving op desinvesteringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCuh 2557 Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4 N.v.t.
BMvaVmvCuhAfh Afschrijving herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCuhDeh Desinvestering herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCuhHer Herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvVvp 2551 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4 N.v.t.
BMvaVmvVvpAdo Verwervingen via fusies en overnames vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvVvpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvVvpDda Afstotingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvVvpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvVvpIna Investeringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvVvpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvVvpOve Overboekingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvVvpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BVas 3000 Vastgoedbeleggingen 2 N.v.t.
BVrd 30000 Voorraden 2 J J J J N.v.t.
WAfs 43000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2 J J J J N.v.t.
WAfsAiv 43100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 3 J J J N.v.t.
WAfsAivCev 43110 Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom afschrijvingen op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsAivDfw 43198 Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsAivGon 43120 Afschrijvingen goodwill - fiscaal niet aftrekbaar - afschrijvingen op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsAivGoo 43115 Afschrijvingen goodwill - fiscaal aftrekbaar - afschrijvingen op immateriële vaste activa 4 J J J N.v.t.
WAfsAivKoe 43105 Afschrijvingen kosten van ontwikkeling afschrijvingen op immateriële vaste activa 4 J J J N.v.t.
WAfsAivOek 43101 Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen afschrijvingen op immateriële vaste activa 4 J N.v.t.
WAfsAivOiv 43130 Afschrijvingen overige immateriële vaste activa afschrijvingen op immateriële vaste activa 4 J J J N.v.t.
WAfsAivViv 43125 Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa afschrijvingen op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsAmv 43200 Afschrijvingen op materiële vaste activa 3 J J J J N.v.t.
WAfsAmvAvm 43250 Afschrijvingen Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsAmvBgm 43255 Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsAmvDfw 43298 Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op materiële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsDaeDafDai Doorberekende afschrijvingen immateriële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 5 N.v.t.
WAfsDaeDafDam Doorberekende afschrijvingen materiële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 5 N.v.t.
WAfsDaeDowDwi Doorberekende waardeveranderingen immateriële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 5 N.v.t.
WAfsDaeDowDwm Doorberekende waardeveranderingen materiële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 5 N.v.t.
WAfsDaeDveDvi Doorberekende verkoopresultaten immateriële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 5 N.v.t.
WAfsDaeDveDvm Doorberekende verkoopresultaten materiële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 5 N.v.t.
WAfsRvi 43500 Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een immaterieel vast actief 3 N.v.t.
WAfsRviBou Boekresultaat bouwclaims boekresultaat op immateriële vaste activa 4 Wonen
WAfsRviCev 43510 Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom boekresultaat op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRviDfw 43598 Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRviGoo 43515 Boekresultaat goodwill boekresultaat op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRviKoe 43505 Boekresultaat kosten van ontwikkeling boekresultaat op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRviOek 43501 Boekresultaat kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen boekresultaat op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRviOiv 43525 Boekresultaat overige immateriële vaste activa boekresultaat op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRviViv 43520 Boekresultaat vooruitbetalingen op immateriële vaste activa boekresultaat op immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRvm 43600 Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief 3 J J J J N.v.t.
WAfsRvmBeg 43605 Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa 4 J J J N.v.t.
WAfsRvmBei 43645 Boekresultaat Inventaris boekresultaat op materiële vaste activa 4 J J J J N.v.t.
WAfsRvmBgm 43660 Boekresultaat Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa boekresultaat op materiële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRvmBgv 43675 Boekresultaat Gebruiksvee boekresultaat op materiële vaste activa 4 J J Agrarisch
WAfsRvmBmp 43670 Boekresultaat Meerjaren plantopstanden boekresultaat op materiële vaste activa 4 J J Agrarisch
WAfsRvmBrt 43601 Boekresultaat Terreinen boekresultaat op materiële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRvmBvm 43655 Boekresultaat Vooruitbetalingen op materiële vaste activa boekresultaat op materiële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRvmDfw 43698 Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat materiële vaste activa 4 N.v.t.
WAfsRvmHuu 43615 Boekresultaat Huurdersinvesteringen boekresultaat op materiële vaste activa 4 J J J N.v.t.
WAfsRvmMei 43620 Boekresultaat Machines en installaties boekresultaat op materiële vaste activa 4 J J J J N.v.t.
RGS openstaand en opgelost over [ Vaste activa ]
Gebruik RGS codes voor Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling (01-06-2022)
RGS telt op dit moment 57 RGS codes voor "Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling". Bijvoorbeeld voor lonen en salarissen, pensioenlasten, waardeveranderingen immateriële vaste activa, niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen en nog ruim 50 andere RGS codes.
Actuele kostprijs: wat zijn de boekingen volgens RGS? (05-03-2022)
Graag uitleg balansrekeningen waarop 'actuele kostprijs" betrekking heeft, zoals: - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen; - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling; - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa. Enz.
RGS en Vastgoedbeleggingen als aparte hoofdgroep. (07-10-2021)
Bij de jaarrekening wordt voor Vaste activa standaard onderscheid gemaakt naar Immateriële-, Materiële- en Financiële vaste activa. Ook conform de indeling van BW2. Binnen RGS is daar de groep "Vastgoedbeleggingen" aan toegevoegd. De vraag is wat hiervan de reden is en waarom dat ook geldt voor Micro en kleine entiteiten als het gaat om de relatie tussen de jaarrekening en RGS.
RGS vaste activa en afschrijvingen (15-11-2020)
Er is geen toelichting op de RGS-codes m.b.t. vaste activa en afschrijvingen. Een aantal codes spreken voor zich. Maar wat is bijvoorbeeld het verschil tussen 'desinvestering' en 'afstoting'. En wat is een voorbeeldboeking van 'omrekeningsverschillen', 'overboekingen' en 'overige mutaties'?