Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS codes

RGS Dashboard > RGS codes

Let op: dit overzicht geeft inzicht in ALLE RGS codes, inclusief mutaties (niveau 5) en woningcorporaties.
Wij adviseren in eerste instantie het Decimaal rekeningschema te raadplegen.

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 795 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BEga Egalisatierekening 6 2     Wonen
WOok Overige organisatiekosten 44 2     Wonen
WRev Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 80.1 2     Wonen
WRvi Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 80.2 2     Wonen
WRgr Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 80.3 2     Wonen
WWvv Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 80.4 2     Wonen
WNoa Netto resultaat overige activiteiten 80.5 2     Wonen
WKol Kosten omtrent leefbaarheid 80.6 2     Wonen
BIvaBou Bouwclaims 105000 3     Wonen
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 D Wonen
BIvaBouVvpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105010.1 5 D Wonen
BIvaBouVvpInv   > Investeringen bouwclaims 105010.2 5 D Wonen
BIvaBouVvpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105010.3 5 D Wonen
BIvaBouVvpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105010.4 5 C Wonen
BIvaBouVvpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105010.5 5 C Wonen
BIvaBouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105010.6 5 D Wonen
BIvaBouVvpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105010.7 5 D Wonen
BIvaBouAkp - Actuele kostprijs bouwclaims 105015 4 D Wonen
BIvaBouAkpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105015.1 5 D Wonen
BIvaBouAkpInv   > Investeringen bouwclaims 105015.2 5 D Wonen
BIvaBouAkpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105015.3 5 D Wonen
BIvaBouAkpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105015.4 5 C Wonen
BIvaBouAkpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105015.5 5 C Wonen
BIvaBouAkpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105015.6 5 D Wonen
BIvaBouAkpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105015.7 5 D Wonen
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 C Wonen
BIvaBouCaeBeg   > Beginbalans bouwclaims 105020.1 5 C Wonen
BIvaBouCaeAfs   > Afschrijvingen bouwclaims 105020.2 5 C Wonen
BIvaBouCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020.3 5 D Wonen
BIvaBouCaeWvr   > Waardeverminderingen bouwclaims 105020.4 5 C Wonen
BIvaBouCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen bouwclaims 105020.5 5 D Wonen
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 D Wonen
BIvaBouCuhBeg   > Beginbalans bouwclaims 105030.1 5 D Wonen
BIvaBouCuhHer   > Herwaarderingen bouwclaims 105030.2 5 D Wonen
BIvaBouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen bouwclaims 105030.3 5 C Wonen
BIvaBouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen bouwclaims 105030.4 5 C Wonen
BVasVioVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204010.12 5 D Wonen
BVasVioAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204015.12 5 D Wonen
BVasSviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205010.12 5 D Wonen
BVasSviVvpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205010.14 5 D Wonen
BVasSviAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205015.12 5 D Wonen
BVasSviAkpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205015.14 5 D Wonen
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 206000 3     Wonen
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206010 4 D Wonen
BVasCviVvpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206010.1 5 D Wonen
BVasCviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 206010.2 5 D Wonen
BVasCviVvpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206010.5 5 D Wonen
BVasCviVvpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.6 5 C Wonen
BVasCviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.8 5 D Wonen
BVasCviVvpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.9 5 D Wonen
BVasCviVvpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206010.10 5 D Wonen
BVasCviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206010.11 5 D Wonen
BVasCviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206010.12 5 D Wonen
BVasCviVvpDda   > Afstotingen 206010.13 5 C Wonen
BVasCviVvpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206010.14 5 D Wonen
BVasCviAkp - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 4 D Wonen
BVasCviAkpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206015.1 5 D Wonen
BVasCviAkpIna   > Initiële verkrijgingen 206015.2 5 D Wonen
BVasCviAkpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206015.5 5 D Wonen
BVasCviAkpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.6 5 C Wonen
BVasCviAkpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.8 5 D Wonen
BVasCviAkpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.9 5 D Wonen
BVasCviAkpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206015.10 5 D Wonen
BVasCviAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206015.11 5 D Wonen
BVasCviAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206015.12 5 D Wonen
BVasCviAkpDda   > Afstotingen 206015.13 5 C Wonen
BVasCviAkpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206015.14 5 D Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206020 4 C Wonen
BVasCviCaeBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206020.1 5 C Wonen
BVasCviCaeAfs   > Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.2 5 C Wonen
BVasCviCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.3 5 D Wonen
BVasCviCaeWvr   > Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.4 5 C Wonen
BVasCviCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.5 5 D Wonen
BVasCviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 206020.6 5 D Wonen
BVasCviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 206020.7 5 C Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206030 4 D Wonen
BVasCviCuhBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206030.1 5 D Wonen
BVasCviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 206030.2 5 D Wonen
BVasCviCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206030.3 5 D Wonen
BVasCviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 206030.4 5 C Wonen
BVasCviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 206030.5 5 D Wonen
BVasCviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 206030.6 5 D Wonen
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3     Wonen
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010 4 D Wonen
BVasOzvVvpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.1 5 D Wonen
BVasOzvVvpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.2 5 D Wonen
BVasOzvVvpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.5 5 D Wonen
BVasOzvVvpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.6 5 C Wonen
BVasOzvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.8 5 D Wonen
BVasOzvVvpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.9 5 D Wonen
BVasOzvVvpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.10 5 D Wonen
BVasOzvVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207010.11 5 D Wonen
BVasOzvVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207010.12 5 D Wonen
BVasOzvVvpDda   > Afstotingen 207010.13 5 C Wonen
BVasOzvAkp - Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 4 D Wonen
BVasOzvAkpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.1 5 D Wonen
BVasOzvAkpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.2 5 D Wonen
BVasOzvAkpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.5 5 D Wonen
BVasOzvAkpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.6 5 C Wonen
BVasOzvAkpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.8 5 D Wonen
BVasOzvAkpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.9 5 D Wonen
BVasOzvAkpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.10 5 D Wonen
BVasOzvAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207015.11 5 D Wonen
BVasOzvAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207015.12 5 D Wonen
BVasOzvAkpDda   > Afstotingen 207015.13 5 C Wonen
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020 4 C Wonen
BVasOzvCaeBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.1 5 C Wonen
BVasOzvCaeAfs   > Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.2 5 C Wonen
BVasOzvCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.3 5 D Wonen
BVasOzvCaeWvr   > Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.4 5 C Wonen
BVasOzvCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.5 5 D Wonen
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030 4 D Wonen
BVasOzvCuhBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.1 5 D Wonen
BVasOzvCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 207030.2 5 D Wonen
BVasOzvCuhHer   > Herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.3 5 D Wonen
BVasOzvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 207030.4 5 C Wonen
BVasOzvCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 207030.5 5 D Wonen
BVasOzvCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 207030.6 5 D Wonen
BMvaOrz Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 218000 3     Wonen
BMvaOrzVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie 218010 4 D Wonen
BMvaOrzVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218010.1 5 D Wonen
BMvaOrzVvpIna   > Investeringen 218010.2 5 D Wonen
BMvaOrzVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 218010.5 5 D Wonen
BMvaOrzVvpDes   > Desinvesteringen 218010.6 5 C Wonen
BMvaOrzVvpDda   > Afstotingen 218010.7 5 C Wonen
BMvaOrzVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 218010.8 5 D Wonen
BMvaOrzVvpOve   > Overboekingen 218010.9 5 D Wonen
BMvaOrzVvpOvm   > Overige mutaties 218010.10 5 D Wonen
BMvaOrzAkp - Actuele kostprijs ten dienste van de exploitatie 218015 4 D Wonen
BMvaOrzAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218015.1 5 D Wonen
BMvaOrzAkpIna   > Investeringen 218015.2 5 D Wonen
BMvaOrzAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 218015.5 5 D Wonen
BMvaOrzAkpDes   > Desinvesteringen 218015.6 5 C Wonen
BMvaOrzAkpDda   > Afstotingen 218015.7 5 C Wonen
BMvaOrzAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 218015.8 5 D Wonen
BMvaOrzAkpOve   > Overboekingen 218015.9 5 D Wonen
BMvaOrzAkpOvm   > Overige mutaties 218015.10 5 D Wonen
BMvaOrzCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen ten dienste van de exploitatie 218020 4 C Wonen
BMvaOrzCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218020.1 5 C Wonen
BMvaOrzCaeAfs   > Afschrijvingen 218020.2 5 C Wonen
BMvaOrzCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 218020.3 5 D Wonen
BMvaOrzCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 218020.4 5 C Wonen
BMvaOrzCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 218020.5 5 D Wonen
BMvaOrzCuh - Cumulatieve herwaarderingen ten dienste van de exploitatie 218030 4 D Wonen
BMvaOrzCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218030.1 5 D Wonen
BMvaOrzCuhHer   > Herwaarderingen 218030.2 5 D Wonen
BMvaOrzCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 218030.3 5 C Wonen
BMvaOrzCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 218030.4 5 C Wonen
BFvaOvrAga - Agio afkoop leningen/derivaten 309027 4 D Wonen
BFvaOvrAgaBeg   > Saldo per begin boekjaar 309027.1 5 D Wonen
BFvaOvrAgaVlr   > Vrijval ten laste van het resultaat 309027.2 5 C Wonen
BFvaOvrAgaGab   > Geactiveerde afrekening break 309027.3 5 D Wonen
BFvaOvrSid - Storting ivm derivaten 309028 4 D Wonen
BFvaOvrSidBeg   > Saldo per begin boekjaar 309028.1 5 D Wonen
BFvaOvrSidStr   > Stortingen 309028.2 5 D Wonen
BFvaOvrSidOnt   > Ontvangsten 309028.3 5 C Wonen
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 310000 3     Wonen
BFvaSubSub - Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310010 4 D Wonen
BFvaSubSubTs1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 1 310010.1 5 D Wonen
BFvaSubSubTs2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 2 310010.2 5 D Wonen
BFvaSubSubTs3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 3 310010.3 5 D Wonen
BFvaSubSubTs4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 4 310010.4 5 D Wonen
BFvaSubSubTs5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 5 310010.5 5 D Wonen
BFvaSubSubBea   > Toename te vorderen BWS-subsidie 1 310010.6 5 D Wonen
BFvaSubSubBeb   > Toename te vorderen BWS-subsidie 2 310010.7 5 D Wonen
BFvaSubSubBec   > Toename te vorderen BWS-subsidie 3 310010.8 5 D Wonen
BFvaSubSubBed   > Toename te vorderen BWS-subsidie 4 310010.9 5 D Wonen
BFvaSubSubBee   > Toename te vorderen BWS-subsidie 5 310010.10 5 D Wonen
BFvaSubSubBef   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1 310010.11 5 D Wonen
BFvaSubSubBeg   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2 310010.12 5 D Wonen
BFvaSubSubBeh   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3 310010.13 5 D Wonen
BFvaSubSubBei   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4 310010.14 5 D Wonen
BFvaSubSubBej   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5 310010.15 5 D Wonen
BFvaSubSuc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 4 C Wonen
BFvaSubSucBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 1 310020.1 5 C Wonen
BFvaSubSucBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 2 310020.2 5 C Wonen
BFvaSubSucBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 3 310020.3 5 C Wonen
BFvaSubSucBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 4 310020.4 5 C Wonen
BFvaSubSucBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 5 310020.5 5 C Wonen
BFvaSubSucBea   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 1 310020.6 5 C Wonen
BFvaSubSucBeb   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 2 310020.7 5 C Wonen
BFvaSubSucBec   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 3 310020.8 5 C Wonen
BFvaSubSucBed   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 4 310020.9 5 C Wonen
BFvaSubSucBee   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 5 310020.10 5 C Wonen
BFvaIlg Interne Lening 330000 3     Wonen
BFvaIlgIlg - Hoofdsom interne lening 330010 4 D Wonen
BFvaIlgIlgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 330010.1 5 D Wonen
BFvaIlgIlgInv   > Toename 330010.2 5 D Wonen
BFvaIlgIlgOvm   > Overige mutaties 330010.3 5 D Wonen
BFvaIlgAil - Cumulatieve aflossing interne lening 330020 4 C Wonen
BFvaIlgAilBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 330020.1 5 C Wonen
BFvaIlgAilAfl   > Aflossing / afname in boekjaar 330020.2 5 C Wonen
BFvaIlgAvp - Aflossingsverplichting interne lening 330030 4 C Wonen
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340000 3     Wonen
BFvaNvmNvm - Verkrijgingsprijs netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010 4 D Wonen
BFvaNvmNvmBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340010.1 5 D Wonen
BFvaNvmNvmInv   > Investeringen 340010.2 5 D Wonen
BFvaNvmNvmAdo   > Bij overname verkregen activa 340010.3 5 D Wonen
BFvaNvmNvmDes   > Desinvesteringen 340010.4 5 C Wonen
BFvaNvmNvmDda   > Afstotingen 340010.5 5 C Wonen
BFvaNvmNvmOmv   > Omrekeningsverschillen 340010.9 5 D Wonen
BFvaNvmNvmOvm   > Overige mutaties 340010.10 5 D Wonen
BFvaNvmCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020 4 C Wonen
BFvaNvmCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340020.1 5 C Wonen
BFvaNvmCaeAfs   > Afschrijvingen 340020.2 5 C Wonen
BFvaNvmCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 340020.3 5 D Wonen
BFvaNvmCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 340020.4 5 C Wonen
BFvaNvmCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 340020.5 5 D Wonen
BFvaNvmCuh - Cumulatieve herwaarderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030 4 D Wonen
BFvaNvmCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340030.1 5 D Wonen
BFvaNvmCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 340030.2 5 D Wonen
BFvaNvmCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 340030.5 5 D Wonen
BFvaNvmCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 340030.6 5 D Wonen
BFvaNvmCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 340030.7 5 C Wonen
BFvaNvmCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 340030.8 5 D Wonen
BEffDer Derivaten 406000 3     Wonen
BEffDerDer - Derivaten 406010 4 D Wonen
BEffDerDerPmd   > Positieve marktwaarde derivaten 406010.1 5 D Wonen
BEffDerDerPed   > Positieve marktwaarde embedded derivaten 465010.2 5 D Wonen
BEgaEga Egalisatierekening 601000 3     Wonen
BEgaEgaEga - Egalisatierekening 601010 4 C Wonen
BEgaEgaEgaBeg   > Beginbalans egalisatierekening 601010.1 5 C Wonen
BEgaEgaEgaDot   > Dotatie egalisatierekening 601010.2 5 C Wonen
BEgaEgaEgaOnt   > Onttrekking egalisatierekening 601010.3 5 D Wonen
BEgaEgaEgaOvm   > Overige mutaties egalisatierekening 601010.4 5 C Wonen
BVrzOvzOio - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling 704140 4 C Wonen
BVrzOvzOioBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704140.1 5 C Wonen
BVrzOvzOioToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704140.2 5 C Wonen
BVrzOvzOioOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704140.3 5 D Wonen
BVrzOvzOioVri   > Vrijval van voorziening 704140.4 5 D Wonen
BVrzOvzOioOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704140.5 5 C Wonen
BVrzOvzOioOev   > Oprenting van voorzieningen 704140.6 5 C Wonen
BVrzOvzOioOvm   > Overige mutaties 704140.7 5 C Wonen
BVrzOvzOiv - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling voor verkoop 704150 4 C Wonen
BVrzOvzOivBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704150.1 5 C Wonen
BVrzOvzOivToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704150.2 5 C Wonen
BVrzOvzOivOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704150.3 5 D Wonen
BVrzOvzOivVri   > Vrijval van voorziening 704150.4 5 D Wonen
BVrzOvzOivOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704150.5 5 C Wonen
BVrzOvzOivOev   > Oprenting van voorzieningen 704150.6 5 C Wonen
BVrzOvzOivOvm   > Overige mutaties 704150.7 5 C Wonen
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704174 3     Wonen
BVrzOihOrt - Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704175 4 C Wonen
BVrzOihOrtBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704175.1 5 C Wonen
BVrzOihOrtTre   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat 704175.2 5 C Wonen
BVrzOihOrtTev   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het eigen vermogen 704175.3 5 C Wonen
BVrzOihOrtOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704175.4 5 D Wonen
BVrzOihOrtVri   > Vrijval van voorziening 704175.5 5 D Wonen
BVrzOihOrtOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704175.6 5 C Wonen
BVrzOihOrtOev   > Oprenting van voorzieningen 704175.7 5 C Wonen
BLasSakWsl - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805050 4 C Wonen
BLasSakWslBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805050.1 5 C Wonen
BLasSakWslToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.3 5 C Wonen
BLasSakWslOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.6 5 C Wonen
BLasSakWslOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.7 5 C Wonen
BLasSakWslBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805050.8 5 C Wonen
BLasSakWslOvs   > Bij overname verkregen schulden 805050.10 5 C Wonen
BLasSakWslAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805050.11 5 D Wonen
BLasSakWslOwv   > Overige waardeveranderingen 805050.12 5 C Wonen
BLasSakWslMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805050.13 5 C Wonen
BLasSakWsa - Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805055 4 D Wonen
BLasSakWsaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805055.1 5 D Wonen
BLasSakWsaAfl   > Aflossingen in boekjaar geborgd door WSW 805055.4 5 D Wonen
BLasSakWsaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) geborgd door WSW 805055.5 5 D Wonen
BLasSakWsaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening 805055.6 5 D Wonen
BLasSakGol - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend) 805060 4 C Wonen
BLasSakGolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805060.1 5 C Wonen
BLasSakGolToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.3 5 C Wonen
BLasSakGolOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.6 5 C Wonen
BLasSakGolOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.7 5 C Wonen
BLasSakGolBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805060.8 5 C Wonen
BLasSakGolOvs   > Bij overname verkregen schulden 805060.10 5 C Wonen
BLasSakGolAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805060.11 5 D Wonen
BLasSakGolOwv   > Overige waardeveranderingen 805060.12 5 C Wonen
BLasSakGolMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805060.13 5 C Wonen
BLasSakGoa - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend) 805065 4 D Wonen
BLasSakGoaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805065.1 5 D Wonen
BLasSakGoaAfl   > Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheden 805065.4 5 D Wonen
BLasSakGoaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheden 805065.5 5 D Wonen
BLasSakGoaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) 805065.6 5 D Wonen
BLasSakObl - Hoofdsom obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805070 4 C Wonen
BLasSakOblBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805070.1 5 C Wonen
BLasSakOblToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805070.3 5 C Wonen
BLasSakOblOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805070.6 5 C Wonen
BLasSakOblOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805070.7 5 C Wonen
BLasSakOblBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805070.8 5 C Wonen
BLasSakOblOvs   > Bij overname verkregen schulden 805070.10 5 C Wonen
BLasSakOblAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805070.11 5 D Wonen
BLasSakOblOwv   > Overige waardeveranderingen 805070.12 5 C Wonen
BLasSakOblMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805070.13 5 C Wonen
BLasSakOba - Cumulatieve aflossingen obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805075 4 D Wonen
BLasSakObaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805075.1 5 D Wonen
BLasSakObaAfl   > Aflossingen in boekjaar geborgd door WSW 805075.4 5 D Wonen
BLasSakObaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) geborgd door WSW 805075.5 5 D Wonen
BLasSakObaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening 805075.6 5 D Wonen
BLasVhz Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) 806109 3     Wonen
BLasVhzVhz - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) 806110 4 C Wonen
BLasVhzVhzBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806110.1 5 C Wonen
BLasVhzVhzAan   > Aankoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.2 5 C Wonen
BLasVhzVhzVer   > Verkoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.3 5 D Wonen
BLasVhzVhzWaa   > Waardestijging verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.4 5 C Wonen
BLasVhzVhzAfw   > Afwaardering verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verekocht onder voorwaarden 806110.5 5 D Wonen
BLasVhzVhzOve   > Overige mutaties verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.6 5 C Wonen
BLasSoh Schulden aan overheid (langlopend) 806119 3     Wonen
BLasSohSoh - Hoofdsom schulden aan overheid (langlopend) 806120 4 C Wonen
BLasSohSohBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806120.1 5 C Wonen
BLasSohSohToe   > Toename schulden van overheid (langlopend) 806120.2 5 C Wonen
BLasSohSohOvs   > Bij overname verkregen schulden 806120.3 5 C Wonen
BLasSohSohAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806120.4 5 D Wonen
BLasSohSohBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806120.5 5 C Wonen
BLasSohSohOmv   > Omrekeningsverschillen schulden van overheid (langlopend) 806120.6 5 C Wonen
BLasSohSohOvm   > Overige mutaties schulden van overheid (langlopend) 806120.7 5 C Wonen
BLasSohSohOwv   > Overige waardeveranderingen 806120.8 5 C Wonen
BLasSohAso - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid (langlopend) 806125 4 D Wonen
BLasSohAsoBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806125.1 5 D Wonen
BLasSohAsoAfl   > Aflossingen in boekjaar 806125.2 5 D Wonen
BLasSohAsoAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid 806125.3 5 D Wonen
BLasOlsIlg - Hoodsom intern lening (Langlopend) 806133 4 C Wonen
BLasOlsIlgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806133.1 5 C Wonen
BLasOlsIlgToe   > Aanvullend opgenomen intern lening 806133.3 5 C Wonen
BLasOlsIlgOvm   > Overige mutaties intern lening (langlopend) 806133.6 5 C Wonen
BLasOlsIla - Aflossingen intern lening (Langlopend) 806134 4 D Wonen
BLasOlsIlaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806134.1 5 D Wonen
BLasOlsIlaAfl   > Aflossingen intern lening (langlopend) 806134.4 5 D Wonen
BLasOlsIlaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lening 806134.5 5 D Wonen
BLasOlsDer - Hoofdsom derivaten (Langlopend) 806140 4 C Wonen
BLasOlsDerBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806140.1 5 C Wonen
BLasOlsDerToe   > Aanvullend opgenomen derivaten 806140.3 5 C Wonen
BLasOlsDerOvm   > Overige mutaties derivaten (langlopend) 806140.6 5 C Wonen
BLasOlsDea - Aflossingen derivaten (Langlopend) 806141 4 D Wonen
BLasOlsDeaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806141.1 5 D Wonen
BLasOlsDeaAfl   > Aflossingen derivaten (langlopend) 806141.4 5 D Wonen
BLasOlsDeaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) derivaten 806141.5 5 D Wonen
BLasSohWsw - Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend) 806150 4 C Wonen
BLasSohWswBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806150.1 5 C Wonen
BLasSohWswToe   > Toename leningen van overheid (langlopend) 806150.2 5 C Wonen
BLasSohWswOvs   > Bij overname verkregen schulden 806150.3 5 C Wonen
BLasSohWswAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806150.4 5 D Wonen
BLasSohWswBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806150.5 5 C Wonen
BLasSohWswOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) 806150.6 5 C Wonen
BLasSohWswOvm   > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) 806150.7 5 C Wonen
BLasSohWswOwv   > Overige waardeveranderingen 806150.8 5 C Wonen
BLasSohAws - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend) 806155 4 D Wonen
BLasSohAwsBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806155.1 5 D Wonen
BLasSohAwsAfl   > Aflossingen in boekjaar overheid geborgd door WSW 806155.2 5 D Wonen
BLasSohAwsAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid geborgd door WSW 806155.3 5 D Wonen
BLasSohGos - Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend) 806160 4 C Wonen
BLasSohGosBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806160.1 5 C Wonen
BLasSohGosToe   > Toename leningen van overheid (langlopend) 806160.2 5 C Wonen
BLasSohGosOvs   > Bij overname verkregen schulden 806160.3 5 C Wonen
BLasSohGosAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806160.4 5 D Wonen
BLasSohGosBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806160.5 5 C Wonen
BLasSohGosOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) 806160.6 5 C Wonen
BLasSohGosOvm   > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) 806160.7 5 C Wonen
BLasSohGosOwv   > Overige waardeveranderingen 806160.8 5 C Wonen
BLasSohGoa - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend) 806165 4 D Wonen
BLasSohGoaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806165.1 5 D Wonen
BLasSohGoaAfl   > Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheid 806165.2 5 D Wonen
BLasSohGoaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheid 806165.3 5 D Wonen
BVorDebHdb - Huurdebiteuren 1101040 4 D Wonen
BVorDebVhd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op huurdebiteuren 1101060 4 C Wonen
BVorVogVg1 - Vordering / lening Daeb 1103105 4 D Wonen
BVorVogVg1Hoo   > Saldo hoofdsom lening u/g 1103105.1 5 D Wonen
BVorVogVg1Afl   > Aflossing leningen u/g 1103105.2 5 C Wonen
BVorVogVg1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 1103105.3 5 D Wonen
BVorVogDae - Rekening-courant DAEB 1103106 4 BSchSagDae D Wonen
BVorVogDaeRec   > Rekening courant 1103106.1 5 D Wonen
BVorVogDaeCwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103106.2 5 C Wonen
BVorVogDaeDoo   > Doorbelastingen 1103106.3 5 D Wonen
BVorVogDaeTvd   > Te vorderen dividend 1103106.4 5 D Wonen
BVorVogDaeWve   > Waardeveranderingen 1103106.5 5 C Wonen
BVorVogDaeOvm   > Overige mutaties 1103106.6 5 D Wonen
BVorVogNda - Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 4 BSchSagNda D Wonen
BVorVogNdaRec   > Rekening courant 1103107.1 5 D Wonen
BVorVogNdaCwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103107.2 5 C Wonen
BVorVogNdaDoo   > Doorbelastingen 1103107.3 5 D Wonen
BVorVogNdaTvd   > Te vorderen dividend 1103107.4 5 D Wonen
BVorVogNdaWve   > Waardeveranderingen 1103107.5 5 C Wonen
BVorVogNdaOvm   > Overige mutaties 1103107.6 5 D Wonen
BVorOvrMcd - Margin-call deposito 1103400 4 D Wonen
BVorOvaErf - Nog te ontvangen / vooruitbetaalde erfpacht 1104075 4 BSchOpaErf D Wonen
BVorOvh Overheid 1104105 3     Wonen
BVorOvrOvd - Overige vorderingen daeb 1104115 4 BSchSdnDae D Wonen
BVorOvrOvn - Overige vorderingen niet-daeb 1104125 4 BSchSdnNda D Wonen
BVorOvhVor - Overheid 1104205 4 BSchSohSoh D Wonen
BVorTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 1105110 5 BSchTusTbtTca D Wonen
BVorTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 1105120 5 BSchTusTbtTcb D Wonen
BVorTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 1105210 5 BSchTusTsaTbn D Wonen
BVorTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 1105220 5 BSchTusTsaTgb D Wonen
BVorTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 1105230 5 BSchTusTsaTnl D Wonen
BVorTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 1105240 5 BSchTusTsaTni D Wonen
BVorTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1105310 5 BSchTusTinTog D Wonen
BVorTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1105320 5 BSchTusTinTof D Wonen
BVorTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 1105330 5 BSchTusTinTiv D Wonen
BVorTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 1105410 5 BSchTusTpjTpk D Wonen
BVorTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 1105420 5 BSchTusTpjTpo D Wonen
BVorTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 1105430 5 BSchTusTpjTpv D Wonen
BVorTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 1105510 5 BSchTusTprTmv D Wonen
BVorTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 1105520 5 BSchTusTprTmu D Wonen
BVorTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 1105530 5 BSchTusTprTau D Wonen
BVorTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 1105540 5 BSchTusTprTbu D Wonen
BVorTusTprTbg   > Tussenrekening budget 1105550 5 BSchTusTprTbg D Wonen
BVorTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 1105610 5 BSchTusTdvTcp D Wonen
BVorTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 1105620 5 BSchTusTdvTma D Wonen
BVorTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 1105630 5 BSchTusTdvTuu D Wonen
BVorTusTdvInv   > Inkomende verschotten 1105640 5 BSchTusTdvInv D Wonen
BVorTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 1105650 5 BSchTusTdvVso D Wonen
BVorTusTdvVsb   > Voorschotten belast 1105660 5 BSchTusTdvVsb D Wonen
BVorTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 1105670 5 BSchTusTdvDvo D Wonen
BVorTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 1105680 5 BSchTusTdvDvb D Wonen
BVorTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 1105710 5 BSchTusTvrTvn D Wonen
BVorTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 1105810 5 BSchTusTvkTnf D Wonen
BVorTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 1105820 5 BSchTusTvkTng D Wonen
BVorTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 1105830 5 BSchTusTvkTve D Wonen
BVorTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 1105910 5 BSchTusTonTco D Wonen
BVorTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 1105920 5 BSchTusTonTcv D Wonen
BVorTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 1106010 5 BSchTusTovTbb D Wonen
BVorTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 1106020 5 BSchTusTovTvp D Wonen
BVorTusTovTov   > Tussenrekening overige 1106030 5 BSchTusTovTov D Wonen
BVorTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 1107010 5 BSchTusLenLog D Wonen
BVorTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 1107020 5 BSchTusLenLug D Wonen
BVorTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 1107030 5 BSchTusLenKog D Wonen
BVorTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 1107040 5 BSchTusLenKug D Wonen
BVorTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 1107050 5 BSchTusLenSde D Wonen
BVorTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 1107060 5 BSchTusLenDer D Wonen
BVorTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 1107070 5 BSchTusLenCfv D Wonen
BSchKolAov - Aangegane verplichtingen overig 1201040 4 C Wonen
BSchKolDer - Derivaten 1201050 4 C Wonen
BSchKolDerNmd   > Negatieve marktwaarde derivaten 1201050.1 5 C Wonen
BSchKolDerNed   > Negatieve marktwaarde embedded derivaten 1201050.2 5 C Wonen
BSchSagDae - Schuld aan DAEB 1208160 4 BVorVogDae C Wonen
BSchSagDaeKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB 1208160.1 5 C Wonen
BSchSagDaeTbr   > Te betalen rente 1208160.2 5 C Wonen
BSchSagDaeRbg   > Rekening-courant bij DAEB 1208160.3 5 C Wonen
BSchSagNda - Schuld aan Niet-DAEB 1208170 4 BVorVogNda C Wonen
BSchSagNdaKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB 1208170.1 5 C Wonen
BSchSagNdaTbr   > Te betalen rente 1208170.2 5 C Wonen
BSchSagNdaRbg   > Rekening-courant bij Niet-DAEB 1208170.3 5 C Wonen
BSchOvsVvv - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1209130 4 C Wonen
BSchOvsVpo - Verplichtingen aan overheid 1209140 4 C Wonen
BSchOvsLed - Ledenrekeningen overige schulden 1209145 4 C Wonen
BSchOvsLoy - Loyalty / membersaldo 1209155 4 C Wonen
BSchOpaErf - Nog te betalen / vooruitontvangen erfpacht 1210230 4 BVorOvaErf C Wonen
BSchOpaHur - Vooruitontvangen huren 1210240 4 C Wonen
BSchOpaVhr - Voorstanden huren 1210250 4 C Wonen
BSchOpaKsv - Kosten S&V verrekenbaar 1210256 4 C Wonen
BSchOpaNao - Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 4 C Wonen
BSchSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211000 3     Wonen
BSchSohSoh - Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 4 BVorOvhVor C Wonen
BSchTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 1220010 5 BVorTusTbtTca C Wonen
BSchTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 1220030 5 BVorTusTbtTcb C Wonen
BSchTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 1221010 5 BVorTusTsaTbn C Wonen
BSchTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 1221020 5 BVorTusTsaTgb C Wonen
BSchTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 1221030 5 BVorTusTsaTnl C Wonen
BSchTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 1221040 5 BVorTusTsaTni C Wonen
BSchTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1222010 5 BVorTusTinTog C Wonen
BSchTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1222020 5 BVorTusTinTof C Wonen
BSchTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 1222030 5 BVorTusTinTiv C Wonen
BSchTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 1223010 5 BVorTusTpjTpk C Wonen
BSchTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 1223020 5 BVorTusTpjTpo C Wonen
BSchTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 1223030 5 BVorTusTpjTpv C Wonen
BSchTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 1224010 5 BVorTusTprTmv C Wonen
BSchTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 1224020 5 BVorTusTprTmu C Wonen
BSchTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 1224030 5 BVorTusTprTau C Wonen
BSchTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 1224040 5 BVorTusTprTbu C Wonen
BSchTusTprTbg   > Tussenrekening budget 1224050 5 BVorTusTprTbg C Wonen
BSchTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 1225010 5 BVorTusTdvTcp C Wonen
BSchTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 1225020 5 BVorTusTdvTma C Wonen
BSchTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 1225030 5 BVorTusTdvTuu C Wonen
BSchTusTdvInv   > Inkomende verschotten 1225040 5 BVorTusTdvInv C Wonen
BSchTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 1225050 5 BVorTusTdvVso C Wonen
BSchTusTdvVsb   > Voorschotten belast 1225060 5 BVorTusTdvVsb C Wonen
BSchTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 1225070 5 BVorTusTdvDvo C Wonen
BSchTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 1225080 5 BVorTusTdvDvb C Wonen
BSchTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 1226010 5 BVorTusTvrTvn C Wonen
BSchTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 1227010 5 BVorTusTvkTnf C Wonen
BSchTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 1227020 5 BVorTusTvkTng C Wonen
BSchTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 1227030 5 BVorTusTvkTve C Wonen
BSchTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 1228010 5 BVorTusTonTco C Wonen
BSchTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 1228030 5 BVorTusTonTcv C Wonen
BSchTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 1228510 5 BVorTusLenLog C Wonen
BSchTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 1228520 5 BVorTusLenLug C Wonen
BSchTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 1228530 5 BVorTusLenKog C Wonen
BSchTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 1228540 5 BVorTusLenKug C Wonen
BSchTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 1228550 5 BVorTusLenSde C Wonen
BSchTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 1228560 5 BVorTusLenDer C Wonen
BSchTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 1228570 5 BVorTusLenCfv C Wonen
BSchTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 1229010 5 BVorTusTovTbb C Wonen
BSchTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 1229020 5 BVorTusTovTvp C Wonen
BSchTusTovTov   > Tussenrekening overige 1229030 5 BVorTusTovTov C Wonen
BSchSdn Schulden aan daeb-niet daeb 1250000 3     Wonen
BSchSdnDae - Schulden aan daeb tak 1251000 4 BVorOvrOvd C Wonen
BSchSdnNda - Schulden aan niet-daeb tak 1251010 4 BVorOvrOvn C Wonen
BVrdGehHvi - Herclassificatie van en naar vastgoedbelegging in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3002040 4 D Wonen
BVrdVas Vastgoed 3104000 3     Wonen
BVrdVasVio - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop vastgoed 3104010 4 D Wonen
BVrdVasVbv - Vastgoed bestemd voor de verkoop vastgoed 3104020 4 D Wonen
BVrdVasVic - Vastgoed, voorziening incourant vastgoed vastgoed 3104030 4 C Wonen
BVrdVasHvv - Vastgoed, herwaardering van voorraden vastgoed vastgoed 3104040 4 D Wonen
BVrdVoo Overige voorraden 3106000 3     Wonen