Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 793 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BEga Egalisatierekening 6 2     Wonen
WOok Overige organisatiekosten 44 2     Wonen
WRev Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 80.1 2     Wonen
WRvi Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 80.2 2     Wonen
WRgr Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 80.3 2     Wonen
WWvv Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 80.4 2     Wonen
WNoa Netto resultaat overige activiteiten 80.5 2     Wonen
WKol Kosten omtrent leefbaarheid 80.6 2     Wonen
BIvaBou Bouwclaims 105000 3     Wonen
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 D Wonen
BIvaBouVvpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105010.1 5 D Wonen
BIvaBouVvpInv   > Investeringen bouwclaims 105010.2 5 D Wonen
BIvaBouVvpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105010.3 5 D Wonen
BIvaBouVvpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105010.4 5 C Wonen
BIvaBouVvpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105010.5 5 C Wonen
BIvaBouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105010.6 5 D Wonen
BIvaBouVvpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105010.7 5 D Wonen
BIvaBouAkp - Actuele kostprijs bouwclaims 105015 4 D Wonen
BIvaBouAkpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105015.1 5 D Wonen
BIvaBouAkpInv   > Investeringen bouwclaims 105015.2 5 D Wonen
BIvaBouAkpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105015.3 5 D Wonen
BIvaBouAkpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105015.4 5 C Wonen
BIvaBouAkpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105015.5 5 C Wonen
BIvaBouAkpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105015.6 5 D Wonen
BIvaBouAkpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105015.7 5 D Wonen
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 C Wonen
BIvaBouCaeBeg   > Beginbalans bouwclaims 105020.1 5 C Wonen
BIvaBouCaeAfs   > Afschrijvingen bouwclaims 105020.2 5 C Wonen
BIvaBouCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020.3 5 D Wonen
BIvaBouCaeWvr   > Waardeverminderingen bouwclaims 105020.4 5 C Wonen
BIvaBouCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen bouwclaims 105020.5 5 D Wonen
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 D Wonen
BIvaBouCuhBeg   > Beginbalans bouwclaims 105030.1 5 D Wonen
BIvaBouCuhHer   > Herwaarderingen bouwclaims 105030.2 5 D Wonen
BIvaBouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen bouwclaims 105030.3 5 C Wonen
BIvaBouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen bouwclaims 105030.4 5 C Wonen
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 206000 3     Wonen
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206010 4 D Wonen
BVasCviVvpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206010.1 5 D Wonen
BVasCviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 206010.2 5 D Wonen
BVasCviVvpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206010.5 5 D Wonen
BVasCviVvpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.6 5 C Wonen
BVasCviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.8 5 D Wonen
BVasCviVvpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.9 5 D Wonen
BVasCviVvpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206010.10 5 D Wonen
BVasCviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206010.11 5 D Wonen
BVasCviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206010.12 5 D Wonen
BVasCviVvpDda   > Afstotingen 206010.13 5 C Wonen
BVasCviVvpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206010.14 5 D Wonen
BVasCviAkp - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 4 D Wonen
BVasCviAkpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206015.1 5 D Wonen
BVasCviAkpIna   > Initiële verkrijgingen 206015.2 5 D Wonen
BVasCviAkpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206015.5 5 D Wonen
BVasCviAkpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.6 5 C Wonen
BVasCviAkpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.8 5 D Wonen
BVasCviAkpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.9 5 D Wonen
BVasCviAkpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206015.10 5 D Wonen
BVasCviAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206015.11 5 D Wonen
BVasCviAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206015.12 5 D Wonen
BVasCviAkpDda   > Afstotingen 206015.13 5 C Wonen
BVasCviAkpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206015.14 5 D Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206020 4 C Wonen
BVasCviCaeBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206020.1 5 C Wonen
BVasCviCaeAfs   > Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.2 5 C Wonen
BVasCviCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.3 5 D Wonen
BVasCviCaeWvr   > Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.4 5 C Wonen
BVasCviCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.5 5 D Wonen
BVasCviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 206020.6 5 D Wonen
BVasCviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 206020.7 5 C Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206030 4 D Wonen
BVasCviCuhBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206030.1 5 D Wonen
BVasCviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 206030.2 5 D Wonen
BVasCviCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206030.3 5 D Wonen
BVasCviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 206030.4 5 C Wonen
BVasCviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 206030.5 5 D Wonen
BVasCviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 206030.6 5 D Wonen
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3     Wonen
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010 4 D Wonen
BVasOzvVvpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.1 5 D Wonen
BVasOzvVvpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.2 5 D Wonen
BVasOzvVvpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.5 5 D Wonen
BVasOzvVvpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.6 5 C Wonen
BVasOzvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.8 5 D Wonen
BVasOzvVvpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.9 5 D Wonen
BVasOzvVvpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.10 5 D Wonen
BVasOzvVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207010.11 5 D Wonen
BVasOzvVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207010.12 5 D Wonen
BVasOzvVvpDda   > Afstotingen 207010.13 5 C Wonen
BVasOzvAkp - Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 4 D Wonen
BVasOzvAkpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.1 5 D Wonen
BVasOzvAkpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.2 5 D Wonen
BVasOzvAkpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.5 5 D Wonen
BVasOzvAkpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.6 5 C Wonen
BVasOzvAkpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.8 5 D Wonen
BVasOzvAkpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.9 5 D Wonen
BVasOzvAkpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.10 5 D Wonen
BVasOzvAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207015.11 5 D Wonen
BVasOzvAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207015.12 5 D Wonen
BVasOzvAkpDda   > Afstotingen 207015.13 5 C Wonen
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020 4 C Wonen
BVasOzvCaeBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.1 5 C Wonen
BVasOzvCaeAfs   > Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.2 5 C Wonen
BVasOzvCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.3 5 D Wonen
BVasOzvCaeWvr   > Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.4 5 C Wonen
BVasOzvCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.5 5 D Wonen
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030 4 D Wonen
BVasOzvCuhBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.1 5 D Wonen
BVasOzvCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 207030.2 5 D Wonen
BVasOzvCuhHer   > Herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.3 5 D Wonen
BVasOzvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 207030.4 5 C Wonen
BVasOzvCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 207030.5 5 D Wonen
BVasOzvCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 207030.6 5 D Wonen
BMvaOrz Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 218000 3     Wonen
BMvaOrzVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie 218010 4 D Wonen
BMvaOrzVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218010.1 5 D Wonen
BMvaOrzVvpIna   > Investeringen 218010.2 5 D Wonen
BMvaOrzVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 218010.5 5 D Wonen
BMvaOrzVvpDes   > Desinvesteringen 218010.6 5 C Wonen
BMvaOrzVvpDda   > Afstotingen 218010.7 5 C Wonen
BMvaOrzVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 218010.8 5 D Wonen
BMvaOrzVvpOve   > Overboekingen 218010.9 5 D Wonen
BMvaOrzVvpOvm   > Overige mutaties 218010.10 5 D Wonen
BMvaOrzAkp - Actuele kostprijs ten dienste van de exploitatie 218015 4 D Wonen
BMvaOrzAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218015.1 5 D Wonen
BMvaOrzAkpIna   > Investeringen 218015.2 5 D Wonen
BMvaOrzAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 218015.5 5 D Wonen
BMvaOrzAkpDes   > Desinvesteringen 218015.6 5 C Wonen
BMvaOrzAkpDda   > Afstotingen 218015.7 5 C Wonen
BMvaOrzAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 218015.8 5 D Wonen
BMvaOrzAkpOve   > Overboekingen 218015.9 5 D Wonen
BMvaOrzAkpOvm   > Overige mutaties 218015.10 5 D Wonen
BMvaOrzCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen ten dienste van de exploitatie 218020 4 C Wonen
BMvaOrzCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218020.1 5 C Wonen
BMvaOrzCaeAfs   > Afschrijvingen 218020.2 5 C Wonen
BMvaOrzCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 218020.3 5 D Wonen
BMvaOrzCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 218020.4 5 C Wonen
BMvaOrzCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 218020.5 5 D Wonen
BMvaOrzCuh - Cumulatieve herwaarderingen ten dienste van de exploitatie 218030 4 D Wonen
BMvaOrzCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218030.1 5 D Wonen
BMvaOrzCuhHer   > Herwaarderingen 218030.2 5 D Wonen
BMvaOrzCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 218030.3 5 C Wonen
BMvaOrzCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 218030.4 5 C Wonen
BFvaOvrAga - Agio afkoop leningen/derivaten 309027 4 D Wonen
BFvaOvrAgaBeg   > Saldo per begin boekjaar 309027.1 5 D Wonen
BFvaOvrAgaVlr   > Vrijval ten laste van het resultaat 309027.2 5 C Wonen
BFvaOvrAgaGab   > Geactiveerde afrekening break 309027.3 5 D Wonen
BFvaOvrSid - Storting ivm derivaten 309028 4 D Wonen
BFvaOvrSidBeg   > Saldo per begin boekjaar 309028.1 5 D Wonen
BFvaOvrSidStr   > Stortingen 309028.2 5 D Wonen
BFvaOvrSidOnt   > Ontvangsten 309028.3 5 C Wonen
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 310000 3     Wonen
BFvaSubSub - Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310010 4 D Wonen
BFvaSubSubTs1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 1 310010.1 5 D Wonen
BFvaSubSubTs2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 2 310010.2 5 D Wonen
BFvaSubSubTs3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 3 310010.3 5 D Wonen
BFvaSubSubTs4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 4 310010.4 5 D Wonen
BFvaSubSubTs5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 5 310010.5 5 D Wonen
BFvaSubSubBea   > Toename te vorderen BWS-subsidie 1 310010.6 5 D Wonen
BFvaSubSubBeb   > Toename te vorderen BWS-subsidie 2 310010.7 5 D Wonen
BFvaSubSubBec   > Toename te vorderen BWS-subsidie 3 310010.8 5 D Wonen
BFvaSubSubBed   > Toename te vorderen BWS-subsidie 4 310010.9 5 D Wonen
BFvaSubSubBee   > Toename te vorderen BWS-subsidie 5 310010.10 5 D Wonen
BFvaSubSubBef   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1 310010.11 5 D Wonen
BFvaSubSubBeg   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2 310010.12 5 D Wonen
BFvaSubSubBeh   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3 310010.13 5 D Wonen
BFvaSubSubBei   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4 310010.14 5 D Wonen
BFvaSubSubBej   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5 310010.15 5 D Wonen
BFvaSubSuc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 4 C Wonen
BFvaSubSucBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 1 310020.1 5 C Wonen
BFvaSubSucBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 2 310020.2 5 C Wonen
BFvaSubSucBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 3 310020.3 5 C Wonen
BFvaSubSucBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 4 310020.4 5 C Wonen
BFvaSubSucBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 5 310020.5 5 C Wonen
BFvaSubSucBea   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 1 310020.6 5 C Wonen
BFvaSubSucBeb   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 2 310020.7 5 C Wonen
BFvaSubSucBec   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 3 310020.8 5 C Wonen
BFvaSubSucBed   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 4 310020.9 5 C Wonen
BFvaSubSucBee   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 5 310020.10 5 C Wonen
BFvaIlg Interne lening 330000 3     Wonen
BFvaIlgIlg - Hoofdsom interne lening 330010 4 D Wonen
BFvaIlgIlgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 330010.1 5 D Wonen
BFvaIlgIlgInv   > Toename 330010.2 5 D Wonen
BFvaIlgIlgOvm   > Overige mutaties 330010.3 5 D Wonen
BFvaIlgAil - Cumulatieve aflossing interne lening 330020 4 C Wonen
BFvaIlgAilBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 330020.1 5 C Wonen
BFvaIlgAilAfl   > Aflossing / afname in boekjaar 330020.2 5 C Wonen
BFvaIlgAvp - Aflossingsverplichting interne lening 330030 4 C Wonen
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340000 3     Wonen
BFvaNvmNvm - Verkrijgingsprijs netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010 4 D Wonen
BFvaNvmNvmBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340010.1 5 D Wonen
BFvaNvmNvmInv   > Investeringen 340010.2 5 D Wonen
BFvaNvmNvmAdo   > Bij overname verkregen activa 340010.3 5 D Wonen
BFvaNvmNvmDes   > Desinvesteringen 340010.4 5 C Wonen
BFvaNvmNvmDda   > Afstotingen 340010.5 5 C Wonen
BFvaNvmNvmOmv   > Omrekeningsverschillen 340010.9 5 D Wonen
BFvaNvmNvmOvm   > Overige mutaties 340010.10 5 D Wonen
BFvaNvmCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020 4 C Wonen
BFvaNvmCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340020.1 5 C Wonen
BFvaNvmCaeAfs   > Afschrijvingen 340020.2 5 C Wonen
BFvaNvmCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 340020.3 5 D Wonen
BFvaNvmCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 340020.4 5 C Wonen
BFvaNvmCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 340020.5 5 D Wonen
BFvaNvmCuh - Cumulatieve herwaarderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030 4 D Wonen
BFvaNvmCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340030.1 5 D Wonen
BFvaNvmCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 340030.2 5 D Wonen
BFvaNvmCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 340030.5 5 D Wonen
BFvaNvmCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 340030.6 5 D Wonen
BFvaNvmCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 340030.7 5 C Wonen
BFvaNvmCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 340030.8 5 D Wonen
BEffDer Derivaten 406000 3     Wonen
BEffDerDer - Derivaten 406010 4 D Wonen
BEffDerDerPmd   > Positieve marktwaarde derivaten 406010.1 5 D Wonen
BEffDerDerPed   > Positieve marktwaarde embedded derivaten 465010.2 5 D Wonen
BEgaEga Egalisatierekening 601000 3     Wonen
BEgaEgaEga - Egalisatierekening 601010 4 C Wonen
BEgaEgaEgaBeg   > Beginbalans egalisatierekening 601010.1 5 C Wonen
BEgaEgaEgaDot   > Dotatie egalisatierekening 601010.2 5 C Wonen
BEgaEgaEgaOnt   > Onttrekking egalisatierekening 601010.3 5 D Wonen
BEgaEgaEgaOvm   > Overige mutaties egalisatierekening 601010.4 5 C Wonen
BVrzOvzOio - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling 704140 4 C Wonen
BVrzOvzOioBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704140.1 5 C Wonen
BVrzOvzOioToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704140.2 5 C Wonen
BVrzOvzOioOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704140.3 5 D Wonen
BVrzOvzOioVri   > Vrijval van voorziening 704140.4 5 D Wonen
BVrzOvzOioOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704140.5 5 C Wonen
BVrzOvzOioOev   > Oprenting van voorzieningen 704140.6 5 C Wonen
BVrzOvzOioOvm   > Overige mutaties 704140.7 5 C Wonen
BVrzOvzOiv - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling voor verkoop 704150 4 C Wonen
BVrzOvzOivBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704150.1 5 C Wonen
BVrzOvzOivToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704150.2 5 C Wonen
BVrzOvzOivOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704150.3 5 D Wonen
BVrzOvzOivVri   > Vrijval van voorziening 704150.4 5 D Wonen
BVrzOvzOivOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704150.5 5 C Wonen
BVrzOvzOivOev   > Oprenting van voorzieningen 704150.6 5 C Wonen
BVrzOvzOivOvm   > Overige mutaties 704150.7 5 C Wonen
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704174 3     Wonen
BVrzOihOrt - Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704175 4 C Wonen
BVrzOihOrtBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704175.1 5 C Wonen
BVrzOihOrtTre   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat 704175.2 5 C Wonen
BVrzOihOrtTev   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het eigen vermogen 704175.3 5 C Wonen
BVrzOihOrtOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704175.4 5 D Wonen
BVrzOihOrtVri   > Vrijval van voorziening 704175.5 5 D Wonen
BVrzOihOrtOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704175.6 5 C Wonen
BVrzOihOrtOev   > Oprenting van voorzieningen 704175.7 5 C Wonen
BLasSakWsl - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805050 4 C Wonen
BLasSakWslBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805050.1 5 C Wonen
BLasSakWslToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.3 5 C Wonen
BLasSakWslOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.6 5 C Wonen
BLasSakWslOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.7 5 C Wonen
BLasSakWslBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805050.8 5 C Wonen
BLasSakWslOvs   > Bij overname verkregen schulden 805050.10 5 C Wonen
BLasSakWslAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805050.11 5 D Wonen
BLasSakWslOwv   > Overige waardeveranderingen 805050.12 5 C Wonen
BLasSakWslMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805050.13 5 C Wonen
BLasSakWsa - Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805055 4 D Wonen
BLasSakWsaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805055.1 5 D Wonen
BLasSakWsaAfl   > Aflossingen in boekjaar geborgd door WSW 805055.4 5 D Wonen
BLasSakWsaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) geborgd door WSW 805055.5 5 D Wonen
BLasSakWsaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening 805055.6 5 D Wonen
BLasSakGol - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend) 805060 4 C Wonen
BLasSakGolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805060.1 5 C Wonen
BLasSakGolToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.3 5 C Wonen
BLasSakGolOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.6 5 C Wonen
BLasSakGolOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805060.7 5 C Wonen
BLasSakGolBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805060.8 5 C Wonen
BLasSakGolOvs   > Bij overname verkregen schulden 805060.10 5 C Wonen
BLasSakGolAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805060.11 5 D Wonen
BLasSakGolOwv   > Overige waardeveranderingen 805060.12 5 C Wonen
BLasSakGolMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805060.13 5 C Wonen
BLasSakGoa - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend) 805065 4 D Wonen
BLasSakGoaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805065.1 5 D Wonen
BLasSakGoaAfl   > Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheden 805065.4 5 D Wonen
BLasSakGoaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheden 805065.5 5 D Wonen
BLasSakGoaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) 805065.6 5 D Wonen
BLasSakObl - Hoofdsom obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805070 4 C Wonen
BLasSakOblBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805070.1 5 C Wonen
BLasSakOblToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805070.3 5 C Wonen
BLasSakOblOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805070.6 5 C Wonen
BLasSakOblOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805070.7 5 C Wonen
BLasSakOblBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805070.8 5 C Wonen
BLasSakOblOvs   > Bij overname verkregen schulden 805070.10 5 C Wonen
BLasSakOblAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805070.11 5 D Wonen
BLasSakOblOwv   > Overige waardeveranderingen 805070.12 5 C Wonen
BLasSakOblMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805070.13 5 C Wonen
BLasSakOba - Cumulatieve aflossingen obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805075 4 D Wonen
BLasSakObaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 805075.1 5 D Wonen
BLasSakObaAfl   > Aflossingen in boekjaar geborgd door WSW 805075.4 5 D Wonen
BLasSakObaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) geborgd door WSW 805075.5 5 D Wonen
BLasSakObaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening 805075.6 5 D Wonen
BLasVhz Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806109 3     Wonen
BLasVhzVhz - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) 806110 4 C Wonen
BLasVhzVhzBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806110.1 5 C Wonen
BLasVhzVhzAan   > Aankoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.2 5 C Wonen
BLasVhzVhzVer   > Verkoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.3 5 D Wonen
BLasVhzVhzWaa   > Waardestijging verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.4 5 C Wonen
BLasVhzVhzAfw   > Afwaardering verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verekocht onder voorwaarden 806110.5 5 D Wonen
BLasVhzVhzOve   > Overige mutaties verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110.6 5 C Wonen
BLasSoh Schulden aan overheid (langlopend) 806119 3     Wonen
BLasSohSoh - Hoofdsom schulden aan overheid (langlopend) 806120 4 C Wonen
BLasSohSohBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806120.1 5 C Wonen
BLasSohSohToe   > Toename schulden van overheid (langlopend) 806120.2 5 C Wonen
BLasSohSohOvs   > Bij overname verkregen schulden 806120.3 5 C Wonen
BLasSohSohAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806120.4 5 D Wonen
BLasSohSohBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806120.5 5 C Wonen
BLasSohSohOmv   > Omrekeningsverschillen schulden van overheid (langlopend) 806120.6 5 C Wonen
BLasSohSohOvm   > Overige mutaties schulden van overheid (langlopend) 806120.7 5 C Wonen
BLasSohSohOwv   > Overige waardeveranderingen 806120.8 5 C Wonen
BLasSohAso - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid (langlopend) 806125 4 D Wonen
BLasSohAsoBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806125.1 5 D Wonen
BLasSohAsoAfl   > Aflossingen in boekjaar 806125.2 5 D Wonen
BLasSohAsoAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid 806125.3 5 D Wonen
BLasOlsIlg - Hoodsom intern lening (Langlopend) 806133 4 C Wonen
BLasOlsIlgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806133.1 5 C Wonen
BLasOlsIlgToe   > Aanvullend opgenomen intern lening 806133.3 5 C Wonen
BLasOlsIlgOvm   > Overige mutaties intern lening (langlopend) 806133.6 5 C Wonen
BLasOlsIla - Aflossingen intern lening (Langlopend) 806134 4 D Wonen
BLasOlsIlaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806134.1 5 D Wonen
BLasOlsIlaAfl   > Aflossingen intern lening (langlopend) 806134.4 5 D Wonen
BLasOlsIlaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lening 806134.5 5 D Wonen
BLasOlsDer - Hoofdsom derivaten (Langlopend) 806140 4 C Wonen
BLasOlsDerBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806140.1 5 C Wonen
BLasOlsDerToe   > Aanvullend opgenomen derivaten 806140.3 5 C Wonen
BLasOlsDerOvm   > Overige mutaties derivaten (langlopend) 806140.6 5 C Wonen
BLasOlsDea - Aflossingen derivaten (Langlopend) 806141 4 D Wonen
BLasOlsDeaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806141.1 5 D Wonen
BLasOlsDeaAfl   > Aflossingen derivaten (langlopend) 806141.4 5 D Wonen
BLasOlsDeaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) derivaten 806141.5 5 D Wonen
BLasSohWsw - Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend) 806150 4 C Wonen
BLasSohWswBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806150.1 5 C Wonen
BLasSohWswToe   > Toename leningen van overheid (langlopend) 806150.2 5 C Wonen
BLasSohWswOvs   > Bij overname verkregen schulden 806150.3 5 C Wonen
BLasSohWswAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806150.4 5 D Wonen
BLasSohWswBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806150.5 5 C Wonen
BLasSohWswOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) 806150.6 5 C Wonen
BLasSohWswOvm   > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) 806150.7 5 C Wonen
BLasSohWswOwv   > Overige waardeveranderingen 806150.8 5 C Wonen
BLasSohAws - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend) 806155 4 D Wonen
BLasSohAwsBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806155.1 5 D Wonen
BLasSohAwsAfl   > Aflossingen in boekjaar overheid geborgd door WSW 806155.2 5 D Wonen
BLasSohAwsAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid geborgd door WSW 806155.3 5 D Wonen
BLasSohGos - Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend) 806160 4 C Wonen
BLasSohGosBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806160.1 5 C Wonen
BLasSohGosToe   > Toename leningen van overheid (langlopend) 806160.2 5 C Wonen
BLasSohGosOvs   > Bij overname verkregen schulden 806160.3 5 C Wonen
BLasSohGosAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 806160.4 5 D Wonen
BLasSohGosBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806160.5 5 C Wonen
BLasSohGosOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) 806160.6 5 C Wonen
BLasSohGosOvm   > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) 806160.7 5 C Wonen
BLasSohGosOwv   > Overige waardeveranderingen 806160.8 5 C Wonen
BLasSohGoa - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend) 806165 4 D Wonen
BLasSohGoaBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806165.1 5 D Wonen
BLasSohGoaAfl   > Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheid 806165.2 5 D Wonen
BLasSohGoaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheid 806165.3 5 D Wonen
BLasOvp Overlopende passiva 806170 3     Wonen
BLasOvpOvp - Hoofdsom overlopende passiva (langlopend) 806171 4 C Wonen
BLasOvpOvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806171.1 5 C Wonen
BLasOvpOvpToe   > Aanvullend opgenomen overlopende passiva 806171.3 5 C Wonen
BLasOvpOvpOvm   > Overige mutaties overlopende passiva (langlopend) 806171.6 5 C Wonen
BLasOvpOva - Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172 4 D Wonen
BLasOvpOvaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overlopende passiva 806172.1 5 D Wonen
BLasOvpOvaAfl   > Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172.4 5 D Wonen
BLasOvpOvaAvp   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overlopende passiva 806172.5 5 D Wonen
BVorDebHdb - Huurdebiteuren 1101040 4 D Wonen
BVorDebVhd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op huurdebiteuren 1101060 4 C Wonen
BVorVogVg1 - Vordering / lening Daeb 1103105 4 D Wonen
BVorVogVg1Hoo   > Saldo hoofdsom lening u/g 1103105.1 5 D Wonen
BVorVogVg1Afl   > Aflossing leningen u/g 1103105.2 5 C Wonen
BVorVogVg1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 1103105.3 5 D Wonen
BVorVogDae - Rekening-courant DAEB 1103106 4 BSchSagDae D Wonen
BVorVogDaeRec   > Rekening courant 1103106.1 5 D Wonen
BVorVogDaeCwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103106.2 5 C Wonen
BVorVogDaeDoo   > Doorbelastingen 1103106.3 5 D Wonen
BVorVogDaeTvd   > Te vorderen dividend 1103106.4 5 D Wonen
BVorVogDaeWve   > Waardeveranderingen 1103106.5 5 C Wonen
BVorVogDaeOvm   > Overige mutaties 1103106.6 5 D Wonen
BVorVogNda - Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 4 BSchSagNda D Wonen
BVorVogNdaRec   > Rekening courant 1103107.1 5 D Wonen
BVorVogNdaCwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103107.2 5 C Wonen
BVorVogNdaDoo   > Doorbelastingen 1103107.3 5 D Wonen
BVorVogNdaTvd   > Te vorderen dividend 1103107.4 5 D Wonen
BVorVogNdaWve   > Waardeveranderingen 1103107.5 5 C Wonen
BVorVogNdaOvm   > Overige mutaties 1103107.6 5 D Wonen
BVorOvrMcd - Margin-call deposito 1103400 4 D Wonen
BVorOvh Overheid 1104105 3     Wonen
BVorOvrOvd - Overige vorderingen daeb 1104115 4 BSchSdnDae D Wonen
BVorOvrOvn - Overige vorderingen niet-daeb 1104125 4 BSchSdnNda D Wonen
BVorOvhVor - Overheid 1104205 4 BSchSohSoh D Wonen
BVorTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 1105110 5 BSchTusTbtTca D Wonen
BVorTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 1105120 5 BSchTusTbtTcb D Wonen
BVorTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 1105210 5 BSchTusTsaTbn D Wonen
BVorTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 1105220 5 BSchTusTsaTgb D Wonen
BVorTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 1105230 5 BSchTusTsaTnl D Wonen
BVorTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 1105240 5 BSchTusTsaTni D Wonen
BVorTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1105310 5 BSchTusTinTog D Wonen
BVorTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1105320 5 BSchTusTinTof D Wonen
BVorTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 1105330 5 BSchTusTinTiv D Wonen
BVorTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 1105410 5 BSchTusTpjTpk D Wonen
BVorTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 1105420 5 BSchTusTpjTpo D Wonen
BVorTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 1105430 5 BSchTusTpjTpv D Wonen
BVorTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 1105510 5 BSchTusTprTmv D Wonen
BVorTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 1105520 5 BSchTusTprTmu D Wonen
BVorTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 1105530 5 BSchTusTprTau D Wonen
BVorTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 1105540 5 BSchTusTprTbu D Wonen
BVorTusTprTbg   > Tussenrekening budget 1105550 5 BSchTusTprTbg D Wonen
BVorTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 1105610 5 BSchTusTdvTcp D Wonen
BVorTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 1105620 5 BSchTusTdvTma D Wonen
BVorTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 1105630 5 BSchTusTdvTuu D Wonen
BVorTusTdvInv   > Inkomende verschotten 1105640 5 BSchTusTdvInv D Wonen
BVorTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 1105650 5 BSchTusTdvVso D Wonen
BVorTusTdvVsb   > Voorschotten belast 1105660 5 BSchTusTdvVsb D Wonen
BVorTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 1105670 5 BSchTusTdvDvo D Wonen
BVorTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 1105680 5 BSchTusTdvDvb D Wonen
BVorTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 1105710 5 BSchTusTvrTvn D Wonen
BVorTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 1105810 5 BSchTusTvkTnf D Wonen
BVorTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 1105820 5 BSchTusTvkTng D Wonen
BVorTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 1105830 5 BSchTusTvkTve D Wonen
BVorTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 1105910 5 BSchTusTonTco D Wonen
BVorTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 1105920 5 BSchTusTonTcv D Wonen
BVorTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 1106010 5 BSchTusTovTbb D Wonen
BVorTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 1106020 5 BSchTusTovTvp D Wonen
BVorTusTovTov   > Tussenrekening overige 1106030 5 BSchTusTovTov D Wonen
BVorTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 1107010 5 BSchTusLenLog D Wonen
BVorTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 1107020 5 BSchTusLenLug D Wonen
BVorTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 1107030 5 BSchTusLenKog D Wonen
BVorTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 1107040 5 BSchTusLenKug D Wonen
BVorTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 1107050 5 BSchTusLenSde D Wonen
BVorTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 1107060 5 BSchTusLenDer D Wonen
BVorTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 1107070 5 BSchTusLenCfv D Wonen
BSchKolAov - Aangegane verplichtingen overig 1201040 4 C Wonen
BSchKolDer - Derivaten 1201050 4 C Wonen
BSchKolDerNmd   > Negatieve marktwaarde derivaten 1201050.1 5 C Wonen
BSchKolDerNed   > Negatieve marktwaarde embedded derivaten 1201050.2 5 C Wonen
BSchSagDae - Schuld aan DAEB 1208160 4 BVorVogDae C Wonen
BSchSagDaeKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB 1208160.1 5 C Wonen
BSchSagDaeTbr   > Te betalen rente 1208160.2 5 C Wonen
BSchSagDaeRbg   > Rekening-courant bij DAEB 1208160.3 5 C Wonen
BSchSagNda - Schuld aan Niet-DAEB 1208170 4 BVorVogNda C Wonen
BSchSagNdaKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB 1208170.1 5 C Wonen
BSchSagNdaTbr   > Te betalen rente 1208170.2 5 C Wonen
BSchSagNdaRbg   > Rekening-courant bij Niet-DAEB 1208170.3 5 C Wonen
BSchOvsVvv - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1209130 4 C Wonen
BSchOvsVpo - Verplichtingen aan overheid 1209140 4 C Wonen
BSchOvsLed - Ledenrekeningen overige schulden 1209145 4 C Wonen
BSchOvsLoy - Loyalty / membersaldo 1209155 4 C Wonen
BSchOpaErf - Vooruitontvangen erfpacht 1210230 4 BVorOvaErf C Wonen
BSchOpaHur - Vooruitontvangen huren 1210240 4 C Wonen
BSchOpaVhr - Voorstanden huren 1210250 4 C Wonen
BSchOpaKsv - Kosten S&V verrekenbaar 1210256 4 C Wonen
BSchOpaNao - Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 4 C Wonen
BSchSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211000 3     Wonen
BSchSohSoh - Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 4 BVorOvhVor C Wonen
BSchTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 1220010 5 BVorTusTbtTca C Wonen
BSchTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 1220030 5 BVorTusTbtTcb C Wonen
BSchTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 1221010 5 BVorTusTsaTbn C Wonen
BSchTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 1221020 5 BVorTusTsaTgb C Wonen
BSchTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 1221030 5 BVorTusTsaTnl C Wonen
BSchTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 1221040 5 BVorTusTsaTni C Wonen
BSchTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1222010 5 BVorTusTinTog C Wonen
BSchTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1222020 5 BVorTusTinTof C Wonen
BSchTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 1222030 5 BVorTusTinTiv C Wonen
BSchTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 1223010 5 BVorTusTpjTpk C Wonen
BSchTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 1223020 5 BVorTusTpjTpo C Wonen
BSchTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 1223030 5 BVorTusTpjTpv C Wonen
BSchTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 1224010 5 BVorTusTprTmv C Wonen
BSchTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 1224020 5 BVorTusTprTmu C Wonen
BSchTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 1224030 5 BVorTusTprTau C Wonen
BSchTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 1224040 5 BVorTusTprTbu C Wonen
BSchTusTprTbg   > Tussenrekening budget 1224050 5 BVorTusTprTbg C Wonen
BSchTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 1225010 5 BVorTusTdvTcp C Wonen
BSchTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 1225020 5 BVorTusTdvTma C Wonen
BSchTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 1225030 5 BVorTusTdvTuu C Wonen
BSchTusTdvInv   > Inkomende verschotten 1225040 5 BVorTusTdvInv C Wonen
BSchTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 1225050 5 BVorTusTdvVso C Wonen
BSchTusTdvVsb   > Voorschotten belast 1225060 5 BVorTusTdvVsb C Wonen
BSchTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 1225070 5 BVorTusTdvDvo C Wonen
BSchTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 1225080 5 BVorTusTdvDvb C Wonen
BSchTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 1226010 5 BVorTusTvrTvn C Wonen
BSchTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 1227010 5 BVorTusTvkTnf C Wonen
BSchTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 1227020 5 BVorTusTvkTng C Wonen
BSchTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 1227030 5 BVorTusTvkTve C Wonen
BSchTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 1228010 5 BVorTusTonTco C Wonen
BSchTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 1228030 5 BVorTusTonTcv C Wonen
BSchTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 1228510 5 BVorTusLenLog C Wonen
BSchTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 1228520 5 BVorTusLenLug C Wonen
BSchTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 1228530 5 BVorTusLenKog C Wonen
BSchTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 1228540 5 BVorTusLenKug C Wonen
BSchTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 1228550 5 BVorTusLenSde C Wonen
BSchTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 1228560 5 BVorTusLenDer C Wonen
BSchTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 1228570 5 BVorTusLenCfv C Wonen
BSchTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 1229010 5 BVorTusTovTbb C Wonen
BSchTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 1229020 5 BVorTusTovTvp C Wonen
BSchTusTovTov   > Tussenrekening overige 1229030 5 BVorTusTovTov C Wonen
BSchSdn Schulden aan daeb-niet daeb 1250000 3     Wonen
BSchSdnDae - Schulden aan daeb tak 1251000 4 BVorOvrOvd C Wonen
BSchSdnNda - Schulden aan niet-daeb tak 1251010 4 BVorOvrOvn C Wonen
BVrdGehHvi - Herclassificatie van en naar vastgoedbelegging in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3002040 4 D Wonen
BVrdVas Vastgoed 3104000 3     Wonen
BVrdVasVio - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop vastgoed 3104010 4 D Wonen
BVrdVasVbv - Vastgoed bestemd voor de verkoop vastgoed 3104020 4 D Wonen
BVrdVasVic - Vastgoed, voorziening incourant vastgoed vastgoed 3104030 4 C Wonen