Boekhoudplaza.nl

Archief RGS Niet ready: openstaande punten

RGS Niet ready: openstaande punten > Archief > RGS Opgelost en/of gearchiveerd

[ 1 ] tot [ 11 ] van totaal [ 11 ] berichten

Gebruik RGS codes voor Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling (01-06-2022)
RGS telt op dit moment 57 RGS codes voor "Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling". Bijvoorbeeld voor lonen en salarissen, pensioenlasten, waardeveranderingen immateriële vaste activa, niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen en nog ruim 50 andere RGS codes.

Aandelenkapitaal en de overgang naar de Euro (16-05-2022)
RGS kent de volgende 2 rekeningen: Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves EN Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro. Zijn deze rekeningen nu nog actueel? Ruim 20 jaar na de invoering van de Euro. Of kunnen ze beter op "Passief" gezet worden.

RGS en deelnemingen (15-11-2021)
Bij de W&V-rekening missen we feitelijk de onderverdeling naar: groepsmaatschappijen, overige verbonden maatschappijen en Overige deelnemingen, zoals bij de balans.

RGS en Vastgoedbeleggingen als aparte hoofdgroep. (07-10-2021)
Bij de jaarrekening wordt voor Vaste activa standaard onderscheid gemaakt naar Immateriële-, Materiële- en Financiële vaste activa. Ook conform de indeling van BW2. Binnen RGS is daar de groep "Vastgoedbeleggingen" aan toegevoegd. De vraag is wat hiervan de reden is en waarom dat ook geldt voor Micro en kleine entiteiten als het gaat om de relatie tussen de jaarrekening en RGS.

Samenvatting openstaande punten mei 2021, met name in relatie tot RGS MKB (18-05-2021)
Veel openstaande punten zijn samengevat in één lijst, zodat in een keer inzicht is in de punten die aandacht verdienen binnen standaard RGS. Het oplossen van betreffende punten is met name van belang om het RGS MKB in de pas te blijven lopen met het totale RGS. Wij adviseren de RGS beheergroep de openstaande punten z.s.m. op te lossen, in elk geval de zomer van 2021.

RGS en boeken van winst (27-04-2021)
De rekening “Winstsaldo lopend boekjaar” (voor belastingen) ontbreekt in RGS.

Is Assurantie eigen risico terecht opgenomen in RGS? (13-03-2021)
Reserve Assurantie eigen risico (RAER) is opgeheven met ingang van het jaar 2000. Per dat moment mocht een bestaande reserve (aanwezig op 31 december 1999) in een periode van maximaal tien jaar nog vrijvallen.

Overige organisatiekosten dubbel opgenomen in RGS (18-08-2020)
Overige organisatiekosten en Doorberekende organisatiekosten zijn dubbel opgenomen in RGS. Volgens een reactie van de RGS beheergroep vanwege presentatie doeleinden in relatie tot woningcorporaties. Leidt dit niet tot een ondoorzichtige situatie en een ongelimiteerde uitbreiding van het aantal RGS codes?

RGS en Overige netto-omzet (09-08-2020)
Netto-omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor onder andere Overige netto-omzet.

RGS Filtermechanisme niet compleet (05-05-2020)
De filterfunctionaliteit is niet beschikbaar in de RGS Taxonomie. Softwareleveranciers en gebruikers zijn aangewezen op Excel. Filters voor stichtingen en verenigingen ontbreken.

Het Referentie grootboeknummer (30-06-2019)
Dit punt is vervangen door een ander punt en wordt als gearchiveerd beschouwd. Het Referentie grootboeknummer wordt gebruik naast de RGS-code. Over de toegevoegde waarde van het referentienummer in RGS lopen de meningen uiteen. De RGS-beheergroep levert al een paar jaar geen adequate ondersteuning aan het Referentienummer.